З метою збільшення площі природно-заповідного фонду, припинення процесів погіршення стану навколишнього природного середовища, втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, змін клімату, відповідно до Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії обласної ради від 22.12.2021, «Про зміни в мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області» оголошено 3 нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території Роменського району:
Ботанічний заказник «Локнянські дуби», розташований на відстані 150 м від західної околиці села Дубина Роменського району.

Територія представлена балковим ландшафтом із залишками корінних угрупувань лучно-степової рослинності та природним поновленням деревно-чагарникової рослинності. Значною природо-охоронною цінністю ділянки є зростання 10 вікових дерев дуба звичайного із значними віковими та морфометричними показниками.

Ботанічний заказник «Крутий яр», розташований між селами Легуші та Чирвине Роменського району. Територія представлена балковим ландшафтом з гарно збереженими лучно-степовими рослинними угрупованнями. Виявлені популяції 8 видів рослин, що занесені до Червоної книги України, а також рідкісні види рослин, які занесені до Переліку видів рослин, тварин і грибів, що підлягають особливій охороні на території Сумської області. Площа заказника становить 143,7 га.

Всі вказані об’єкти мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.
Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду можна вважати найефективнішим важелем у процесі охорони природних екосистем, унікальних природних територій, рідкісної флори та фауни, та й загалом збереження національного багатства України.